Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

http://www.pererikstrandberg.se/blog/320px-this-is-lean.png Jag läste nyligen This Is Lean som är en trevlig, ganska kort (172 sidor) och rätt så smart bok om Lean - men den handlar inte om Lean Utveckling. Den är skriven av Niklas Modig och Pär Åhlström, utgiven av Rheologica Publishing och har ISBN13 9789198039306. Den ligger strax under 150 kr på Adlibris och strax under 14$ på Amazon.

Indelning

Den har 11 lagom stora kapitel plus Preface, Prologue, Acknowledgements, Epilogue och Notes. Kapitlen är:

 1. From resource focus to customer focus
 2. Processes are central to flow efficiency
 3. What makes a process flow
 4. The efficiency paradox
 5. Once upon a time... How Toyota became number one through customer focus
 6. Welcome to the Wild West... We call it lean
 7. What lean is not
 8. The efficiency matrix
 9. This is lean!
 10. Realising a lean operations strategy
 11. Are you lean? Learn to fish!

Olika effektiviteter, resurseffektivitet och flödeseffektivitet

Boken talar varmt om att man bör tänka på effektivitet i en organisation eller process på två olika sätt. Dels ur ett resurseffektivt sätt, men även ur ett flödeseffektivt sätt.

Boken tar exempel från vården och jämför med scenariot att en avdelning köpt en ny röntgen-apparat. Självklart vill man se till att den används mycket så man får valuta för pengarna. Då kan det se ut som i bilden nedan: man använder resuren mycket med korta avbrott mellan tillfällena man använder den. Man har en hög resurseffektivitet.

http://www.pererikstrandberg.se/blog/this-is-lean-flow2.png

Men i sammanhang där man talar om lean ser man även på flödeseffektivitet. I boken tas exemplet på en patient som flödar genom en vårdkedja. Först träffar man en vårdcentral, blir remitterad till en specialist, till en röntgenavdelning, tillbaka till specialisten och till sist får man sin diagnos. Ofta med lång väntetid emellan. Man har låg flödeseffektivitet.

http://www.pererikstrandberg.se/blog/this-is-lean-flow1.png

Effektivitetsparadoxen, The Efficiency Paradox

Något som fick det att klarna för mig var när boken i kapitel fyra talade om effektivitetsparadoxen. Det handlar i korthet om att dålig flödeseffektivitet skapar sekundärt arbete. Om genomflödestiden är lång skapas nya behov. Vi kanske måste lagra saker i ett lager? Vår oförmåga att fatta beslut kanske får partners att söka andra leverantörer? Potatisen kanske hinner börja ruttna? Och så vidare. Att hantera många flödesenheter på en gång kan leda till många korta överlämningar - man kanske måste byta fokus gång på gång. Det leder till mentala omstarter eller bara frustration. Som grädde på moset skapar sekundära behov fler sekundära behov. Ett långsamt genomflöde kanske leder till stora inventarier som leder till lokalbehov som kanske leder till att man behöver större lokaler, och så vidare.

Effektivitetsmatrisen

Ett begrepp jag tar med mig från boken är effektivitetsmatrisen. Att titta på flödeseffektivitet samtidigt som resurseffektivitet. Vi får en plot med två axlar: resurseffektivitet och flödeseffektivitet. Båda från 0 till 100% (eller hög respektive låg). Att uppnå 100% flödeseffektivitet samtidigt som vi har 100% resurseffektivitet är ett bra mål, men sällan realistiskt. Ett bra mål är att röra sig från låga effektiviteter till höga.

http://www.pererikstrandberg.se/blog/flow-and-resource-efficiency.png

Vad tar jag med mig

Visst talar boken om olika tekniker som brukar användas för att uppnå lean (se min text om Lean Utveckling för mer detaljer), men det viktigaste jag tar med mig är att se på flödeseffektivitet och inte bara resurseffektivitet. Att låta sina anställda jobba 100% är lätt, men flödar inte arbete som tillför värde ur dem på ett bra sätt är det bara hög resurseffektivitet och låg flödeseffektivitet.


Se även Lean Utveckling

Tillhör Kategori Boktips
Tillhör Kategori Mjukvara
Tillhör Kategori Test (typ)