Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Jag undersökte nyligen beamer i samband med org-mode. Det var mycket trevligt. Här kommer några observationer.

I princip behövs ingen konfiguration. Bara små sidor. Med Emacs 24 i Ubuntu LTS var det bara att köra org-beamer-export-to-pdf

Nedan är ett exempel. Rådatat till den är:

* Let's try some Python
OK, here we go - some python and some results.
Please note that the output line is generated in Emacs.
#+begin_src python :results output :exports both
def mydata(x):
    head = ['foo', 'bar', 'baz']
    d = [1, 2, 3]
    d[1] = d[-1] + x
    return [head, d]

print mydata(42)
#+end_src

#+RESULTS:
: [['foo', 'bar', 'baz'], [1, 45, 3]]

http://www.pererikstrandberg.se/blog/templates/simple-org-mode-beamer-sample.png


Denna sida tillhör Kategori Emacs