Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Föreläsningen ligger på YouTube: [1] med titeln Open Lecture by James Bach on Software Testing, at Eesti Infotehnoloogia Kolledž.

Slumpmässiga anteckningar från föreläsningen:


Tillhör Kategori Test
Se även Session Based Exploratory Testing