Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

I Mozilla Firefox finns den utmärkta tilläggsfunktionen (så kallad plugin) som gör att man kan öppna nya tabbar, stänga tabbar, byta tabbar och så vidare genom att bara hålla in en knapp och röra lite på musen.

Du hittar den här [1] och den finns även till till exempel thunderbird.

Bilden nedan visar ett exempel där jag kör byt tab genom att hålla in höger musknapp, röra musen uppåt, sen höger och sen släpper jag musen.

http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_mouse_gesture.png


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.