Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

En bild på min eee i jämförelse med en hundralapp:
http://www.pererikstrandberg.se/blog/asuseeepc/min-asus-eee-pc1.jpg


Back to Kategori Asus Eee Pc