Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

För ungefär tio år sedan skrev jag ett rollspel med hjälp av en bekant. Jag hittade det nyligen och njöt av nostalgin.

Det är fullt av drygheter och skämt som man förstår om man lusläst gamla regelböcker till Drakar och Demoner. I förordet under rubriken Vad är rollspel? skriver jag Något ironiskt skulle man kunna säga att ett rollspel är något som utgör sig för att vara ett rollspel och börjar med att svara på frågan vad är Rollspel?.

Lite senare, när man ska skapa rollpersonen och ska slumpa fram om hen blir höger- vänster eller dubbelhänt, kan man läsa att Precis som alla andra rollspel måste det finnas ett par stycken om huvudhand och en tabell...

Jag LOL'ar, tio år senare...

Här finns Sagor Kring Isfjorden i pdf (jag ska se om jag kan hitta ursprungsformatet): [1]


Tillhör ingen kategori - se Kategori Kategorier