Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

http://www.pererikstrandberg.se/blog/seamonkey.png SeaMonkey verkar vara Mozilla Firefox och ThunderBird i ett och samma paket. Jag har inte kollat in det - men det verkar ju vara värsta grejen.

Projektet verkar ha passerat de värsta beta-faserna och finns att tanka hem här:
[1].


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.