Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

http://www.pererikstrandberg.se/blog/software_testing_foundations_spillner_linz_schaefer_rocky_nook.jpg Jag läste just igenom Software Testing Foundations: A Study Guide for the Certified Tester Exam från Rockynook Computing av Andreas Spillner, Tilo Linz och Hans Schaefer. ISBN 9781933952789. På Adlibris kostar den just nu 230 kr (se [1]) och på Amazon ligger den på 32$ (se [2]).

Överblick

Boken ska vara en studieguide till Istqb Foundation Certified Tester Foundation Level (se mer på [3]) och den säger sig vara ISTQB compliant. Jag läste just lite recensioner på Amazon om boken och där påpekar en vän av ordning att den inte är så bra som studie guide och att ISTQB compatible hade varit en bättre formulering. Jag kan bara hålla med - jag tror inte boken skulle räcka hela vägen till en ISTQB-certifiering för mig. Det finns visserligen en hel uppsättning frågor i slutet - ordnade enligt kapitlen i boken, men det skulle krävas mycket disciplin eller någon som håller mig hårt i handen för att jag skulle svara på frågorna tillräckligt organiserat.

Det som är bra med boken är att den täcker det CTFL täcker - och varför är det bra då? Jo, man kan se CTFL som ett slags kvalitetsstämpel på en testare, och CTFL täcker begrepp från statisk kod-analys och dynamiska tester till hur man kan prioritera test-täckning i sin test plan. Man får med andra ord en stabil bas och en bra begreppsbild inom "nästan hela" området mjukvarutest.

Nästa nivå - ISTQB Advanced - har tre certifieringar, varav den som testledare täcks av Boken Advanced Software Testing som skrivits av Rex Black.

Indelning i 6 områden

Boken är ganska logiskt indelad i en introduktion, 6 riktiga kapitel och 3 appendix. Fokus ligger på begrepp och ett pedagogiskt exempel följer boken från start. Mot slutet kommer även en omfattande ordlista på mer än 30 sidor med begrepp från abstract test case till white box testing.

Examinationen CTFL har en väl definierad kursplan och det känns därför som att boken är ganska komplett, men den går inte in för mycket på djupet. Ska man jobba med till exempel enbart statisk kodanalys räcker det kapitlet till att ge en bra start - men man behöver garanterat komplettera sina kunskaper en hel del. Om man som jag mest tittat på statisk kodanalys i samband med annat (se till exempel One Does Not Simply Document Code) får man lära sig en hel del nyttigheter - till exempel olika metoder för att mäta code coverage (Wikipedias artikel om code coverage: [4]).

Kapitlen är:

 1. Introduction
 2. Fundamentals of testing
 3. Testing in the Software Lifecycle
 4. Static Testing
 5. Dynamic Analysis - Test Design Techniques
 6. Test Management
 7. Test Tools
 8. Test Plan According to IEEE Standard 829-1998
 9. Important Information on the Curriculum and on the Certified Tester Exam
 10. Exercies
 11. Glossary

Jag listar här en del begrepp som jag tyckte var lite extra intressanta med en hel del länkar till Wikipedia. Jag har även många fall försökt illustrera bokens struktur. En bra start för att få koll på mjukvarutester är Wikipedias artikel om mjukvarutest: [5]

Fundamentals of testing

Viktiga begrepp med länkar till wikipedia:

Testing in the Software Lifecycle

Static Testing

Dynamic Analysis - Test Design Techniques

Test Management

Se också Wikipedias artikel om test management: [52]

Test Tools

Sammanfattning

Jag gillade verkligen Software Testing Foundations: A Study Guide for the Certified Tester Exam. Den känns ganska heltäckande, går lagom mycket in på djupet och lyckas hålla sig på under 300 sidor. Jag lärde mig en hel del - speciellt inom de områden som jag inte hade så mycket koll på sedan förut, till exempel inom test management och att granskning är bra och billigt; och att det är bra att strukturera upp en granskning.

Vill man använda boken som enda källa inför en CTFL-tenta tror jag man måste komplettera med annat material och verkligen gå in på djupet med instuderingsfrågorna.


Se också Istqb Foundation Certified Tester Foundation Level
Se också Boken Advanced Software Testing
Se också Boken Agile Testing
Se också Boken Requirements Engineering Fundamentals
Tillhör Kategori Mjukvara
Tillhör Kategori Test
Tillhör Kategori Boktips