Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Under 2012 certifierade jag min som testare. Detta efter att ha jobbat med test i mer än tre år.

Jag lärde mig väldigt mycket - till exempel:

Läs mer om

Vid denna tid började jag även grubbla över test processer och spånade om en Agil Testprocess - med mycket vackra Agila Testkvadranter - och även om Lean Utveckling. Två böcker som handlar om agilt och lean är Boken Agile Testing och Boken Lean Agile Acceptance Test Driven Development.


This page belongs in Kategori Test