Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Eller de sju testprincipererna (av tekniska skäl är rubrikern felaktigt test principer).

  1. Test visar att det finns fel (inte att det inte finns fel).
  2. Uttömmande testning är omöjlig
  3. Tidig testning lönar sig
  4. Ansamlingar av fel – där det finns ett fel finns det ofta fler.
  5. Immunitetsparadoxen – att bara ha en typ av test gör efter ett tag varken till eller från.
  6. Test beror på sammanhang/kontext – att bromstestet i labbet gick bra behöver inte betyda att bromstestet på stambanan kommer gå bra.
  7. Frånvaro-av-fel-fallgropen. Om testerna inte hittar fel kan det vara brister i testerna och systemet.

Dessa principer nämns när man läser till Istqb Foundation Certified Tester Foundation Level och dyker även upp i både
Boken Software Testing Foundations och i ISTQB Foundation Syllabus (se [1] - klicka på Dokument).


Se också Istqb Foundation Certified Tester Foundation Level
Tillhör Kategori Test