Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Deus Ex Machina = Gud ur maskinen. Typiskt ett slut i grekiska klassiska dramer när en gud kommer och ställer allt till rätta. Lite som bibeln. Alla guds utvalda håller på att drunka - gud kommer och ställer allt till rätta. Någon ska offra sin äldsta son - gud kommer och ställer allt till rätta.

Många böcker/filmer har Deus Ex Machina-slut, till exempel War of the worlds.

Se även svenska Wikipedia [1] .