Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Microsoft Internet Explorer är en webbläsare, precis som Mozilla Firefox. Fast lite sämre (om du frågar mig).

Jag upptäckte just att Microsoft Internet Explorer har en massa snabb-knappar för att förenkla the browsing experience.

Enligt de själva:

Synd bara att det där med middle mouse button inte är scroll hjulet...


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.