Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Allas vår ärkenemesis Microsoft gör trots allt bra saker ibland. Microsoft Visual Studio Express Edition är en sådan sak - en "gratis" version av Microsoft Visual Studio.

Den kommer i lite olika versioner och den jag tycker bäst om är den för C# [1].

I screenshoten nedan kan du se att den har de fina egenskaperna syntax highlighting och syntax completion. Dessutom kommer den med fina inbyggda funktioner för debugging och kompilering.

http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_msvsee.png

En liten finess som man kanske inte tänker på som vanlig dödlig är att det går utmärkt att bygga native win32 dll från till exempel gammal hederlig C i Versionen för C++. Att bara byta filnamnet till .c gör att den inbyggda kompilator (cl) förstår att vi vill bygga C. Man får dock stå ut med att de reserverade orden blir blå som om man skrev C++, se till exempel ordet class i bilden nedan som i C++ är ett reserverat ord, men som i C bara tolkas som en variabel.

Att det dessutom går fin-fint att kompilera från editorn är ju även det ett enormt plus!

http://www.pererikstrandberg.se/blog/screenshot_native_c_project.png

Output från det kompilerade programmet bli en lista över argumenten programmet anropades med, samt Class = 1:

>myWin32ConsoleApp.exe ph34r my 1337 s111z
argv[0]: 'myWin32ConsoleApp.exe'
argv[1]: 'ph34r'
argv[2]: 'my'
argv[3]: '1337'
argv[4]: 's111z'
Class = 1


Denna sida tillhör Kategori Mjukvara.
Denna sida tillhöt Kategori Programmering.