Per Erik Strandberg /cv /kurser /blog

Hösten 2013 blev jag certifierad kravhanterare. Jag har jobbat en del med krav och inför tentan läste jag tre böcker och gjorde en del övningsuppgifter. (Motsvarande för test är Istqb Foundation Certified Tester Foundation Level.)

Den första boken om kravhantering jag stötte på var Boken Requirements Engineering Fundamentals av Pohl och Rupp, det var en mycket tysk bok som öppnade ögonen lite på mig. Den sveper brett över området krav och mjukvara, men inte så djupt.

Eftersom boken av Pohl och Rupp är hårt nischad mot en konkurrerande certifiering (ja, det är lite schizofrent att det är olika - men om ett par år kanske de slås samman) så hörde jag av mig till SQEB och blev rekommenderad Boken Requirements Engineering av Elizabeth Hull et al (men det kanske har kommit nyare böcker som bättre matchar REQB's syllabus nu?). Även denna bok är mycket bra och bred med ett lite annat fokus.

Utöver dessa två böcker läste jag Boken Reqb Syllabus från REQB (som egentligen är ett kompendium i form av en PDF).

Det bästa jag fick av dessa böcker är att:

Inför tentan pluggade jag Kravhantering Övningsuppgifter.

I samband med att jag läste denna certifiering undersökte jag även Systems Modeling Language.


This page belongs in Kategori Test